Fotos

Les habitacions

Garbí

Gregal

Llevant

Ponent

Tramuntana

Els exteriors

La casa per dins

El dia a dia